Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sisteminin Uşaq şöbəsi

 
 
Kitabxananın fondu
Oxucuların sayı
Kitabxanaya gələnlər
Kitab verilişi

22872 nüsxə
3000 nəfər
13492 nəfər
60000 nüsxə
 
  1

Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sisteminin Uşaq şöbəsi Gəncənin Nizami rayonunda yerləşir
Kitabxananın fondunda ensiklopediyalar, lüğətlər, məlumat kitabları, elmin müxtəlif sahələrini əhatə edən uşaq kitabları və bədii ədəbiyyat vardır.
Kitabxana abonoment və oxu zalından ibarətdir
Uşaq şöbəsi 1 , 4, 27 saylı orta məktəblərlə birgə işləyir.
Kitabxanada vaxtaşırı hüquqi bilikləri aşılamaq üçün «Sənin hüquq və vəzifələrin», «Hüquqlarınızı bilirsinizmi?», Mövzularda tədbirlərin keçirilməsi «Ana dilinə dövlət qayğısı», «Ana dili varlığımızdır», «Azərbaycan əlifbası və Azərbaycan dili günü», «Azərbaycan dilinin, adət-ənənələrinin qorunmasında təhsilin, məktəbin rolu «Milli mədəni irsimizin qorunması hər birimizin borcudur»və s. Mövzularda tədbirlərin keçirilməsi Uşaqların estetik tərbiyəsinin formalaşması üçün kitabxanada «Gözəlliyi nədə görürsünüz?», «Musiqini sevirsinizmi?», «Azərbaycan təbiəti», «Azərbaycan mədəniyyəti», «Azərbaycanın tarix və mədəniyyət abidələrivaxtaşırı maraqlı tədbirlər keçirilir.
Uşaq şöbəsinin xidmət ərazisində uşaq əyləncə mərkəzi “Cırtdan” parkı,”Xan bağı” istirahət parkı, rəsm qalereyası,b. fəaliyyət göstərir
Kitabxananın iş saatı::
Hər gün 10.00 – dan 18.00MKS-nin 1 saylı kitabxana filialı

1MKS-nin 1 saylı kitabxanası 1952 – cı ildən fəaliyyət göstərir.
1 saylı kütləvi kitabxanası Nizami rayonunda yaşayan əhalinin müxtəlif qrup oxucularına xidmət göstərir.
Kitabxananın fondunda ensiklopediyalar, lüğətlər,məlumat kitabları, elmin müxtəlif sahələrini əhatə edən kitablar və bədii ədəbiyyat vardır.
Kitabxanada abonoment və oxu zalı vardır.
Kitabxananın fondu-11281 nüsxə
Oxucuların sayı-3000 nəfər
Kitabxanaya gələnlər -13492 nəfər
Kitab verilişi -60000 nüsxə
Kitabxanada Ekologiya guşəsi fəaliyyət göstərir.Burada ekoloji bilikləri artırmaq üçün «Azərbaycan təbiəti», «Ana dilinə dövlət qayğısı», uşaqların estetik tərbiyəsinin formalaşması üçün «Gözəlliyi nədə görürsünüz?», «Musiqini sevirsinizmi?», «Azərbaycan mədəniyyəti», «Azərbaycanın tarix və mədəniyyət abidələri” və s. mövzularda vaxtaşırı maraqlı tədbirlər keçirilir.
Kitabxananın iş saatı::
Hər gün 10.00 – dan 18.00

MKS-nin 2 saylı kitabxana filialı

1MKS-nin 2 saylı kitabxanası 1940 – cı ildən fəaliyyət göstərir.
2 saylı kütləvi kitabxanası Nizami rayonunda yaşayan əhalinin müxtəlif qrup oxucularına xidmət göstərir.
Kitabxananın fondunda ensiklopediyalar, lüğətlər, spravoçniklər, müxtəlif elm sahələrini əhatə edən kitablar və bədii ədəbiyyat vardır.
Kitabxananın fondu-22926 nüsxə
Oxucuların sayı- 2253 nəfər
Kitabxanaya gələnlər -13492 nəfər
Kitab verilişi -60000 nüsxə
Kitabxana hər il oxucuların dövrü mətbuata olan tələbatını ödəmək üçün müxtəlif adda qəzet və jurnallara abunə yazılımışdır.
Burada oxucuların mənəvi və estetik zövqünü formalaşdırmaq üçün disputlar,görüşlər, aktual sohbətlər, ədəbi-bədii gecələr, dəyirmi masalar, və b. kütləvi tədbirlər keçirilir .Kitabxana şəhər tədbirlərində iştirak edir.
2 saylı kitabxananın xidmət ərazisində Gəncə Dövlət Universiteti, 18, 29, 34 saylı məktəb, Vergi idarəsi, Toxucuq kombinatı, Xalça kombinatı, Poliklinika, Su idarəsi, və b. fəaliyyət göstərir
Kitabxananın iş saatı::
Hər gün 10.00 – dan 18.00

MKS-nin 3 saylı kitabxana filialı

1MKS-nin 3 saylı kitabxanası 1956 – cı ildən fəaliyyət göstərir.
Kitabxana Kəpəz rayonunda yerləşir.
Kitabxananın fondu- 12367 nüsxədir.
Kitabxana müxtəlif oxucu qruplarına o cümlədən, uşaq oxucularına da xidmər göstərir.Kitabxanada nağıl saatları, ədəbi-bədii gecələr, aktual söhbətlər, oxucu konfransı və b. kütləvi tədbirlər keçirilir ki, bu tədbirlərdə oxucular fəal iştirak edirlər.
3 saylı kitabxananın xidmət ərazisində 15, 17, 29, 41. saylı məktəb,yerləşir.
Kitabxananın iş saatı::
Hər gün 10.00 – dan 18.00

MKS-nin 4 saylı kitabxana filialı

1MKS-nin 4 saylı kitabxanası 1953 – cı ildən fəaliyyət göstərir.
25 saylı kütləvi kitabxanası Nizami rayonunda yaşayan əhalinin müxtəlif qrup oxucularına xidmət göstərir.
Kitabxananın fondunda ensiklopediyalar, lüğətlər,məlumat kitabları, elmin müxtəlif sahələrini əhatə edən kitablar və bədii ədəbiyyat vardır.
Kitab fondu 8121 kitabdan ibarətdir. Latın qrafikalı 1087 nüsxə kitab vardır.Kitabxanada abonoment və oxu zalı fəaliyyət göstərir.
Burada oxucuların vətənpərvərliyə, milli mənəvi dəyərlərə, əlamətdar və tarixi günlərə dair dəyirmi masalar, aktual sohbətlər, ədəbi-bədii gecələr, ədəbi-bədii kompozisiyalar,səhərciklər nağıl saatları, görüşlər və b. kütləvi tədbirlər keçirilir.
kitabxananın xidmət ərazisində 34 saylı körpələr evi,uşaq bağçası, Kordioloji dispanser, 8,38 saylı məktəb fəaliyyət göstərir.
Kitabxananın iş saatı::
Hər gün 10.00 – dan 18.00

MKS-nin 5 saylı kitabxana filialı

1MKS-nin 5 saylı kitabxanası 1951 – cı ildən fəaliyyət göstərir.
5 saylı kütləvi kitabxanası Kəpəz rayonunda yaşayan əhalinin müxtəlif qrup oxucularına xidmət göstərir.
Kitabxananın fondunda 10373 nüsxə ədəbiyyat vardır.
Burada oxucuların vətənpərvərliyə, milli mənəvi dəyərlərə, əlamətdar və tarixi günlərə dair aktual sohbətlər, ədəbi-bədii gecələr, ədəbi-bədii kompozisiyalar, görüşlər və b. kütləvi tədbirlər keçirilir.
kitabxananın xidmət etdiyi ərazidə Dəri keçə fabriki,Avtomobil zavodu,Təcili yardım stansiyası, Təmizlik idarəsi, Poçt, Uşaq poliklinikası, 13 saylı məktəb yerləşir.
Kitabxananın iş saatı::
Hər gün 10.00 – dan 18.00

MKS-nin 6 saylı kitabxana filialı

1MKS-nin 6 saylı kitabxanası 1952 – cı ildən fəaliyyət göstərir.
6 saylı kütləvi kitabxanası Nizami rayonunda yerləşir. Əsacən şəhərin gənc oxucularına, həmminin əhalinin müxtəlif qrup oxucularına xidmət göstərir.
Kitabxananın fondu- 17302 nüsxə
Milli mənəvi dəyərlərə dair «Milli mədəni irsimizin qorunması hər birimizin borcudur», vətənpərvərliyə,əlamətdar və tarixi günlərə dair dəyirmi masalar, aktual sohbətlər, ədəbi-bədii gecələr, ədəbi-bədii kompozisiyalar, səhərciklər nağıl saatları, görüşlər və b. kütləvi tədbirlər keçirilir.
Kitabxananın iş saatı:
Hər gün 10.00 – dan 18.00

MKS-nin 7 saylı kitabxana filialı

1
Kitabxana Kəpəz rayonunda yerləşir.
MKS-nin 7 saylı kütləvi kitabxanasında elmin müxtəlif sahələrini əhatə edən 21011 nüsxə ədəbiyyat vardır ki, həmin ədəbiyyatlardan 2199 nəfər oxucu istifadə edir. Tez-tez görüşlər,ədəbi-bədii gecələr, dəyirmi masa, oxucu konfransı və b. kütləvi tədbirlər keçirilir ki, bu tədbirlərdə oxucular fəal iştirak edirlər.. Kitabxana Bulbul adına 3 saylı musiqi məktəbinin nəzdində yerləşir.7 saylı kitabxananın xidmət ərazisində Gəncə Pedoqoji Universiteti, 25.28.30.38 ,46 saylı məktəblər fəaliyyət göstərir.
Kitabxananın iş saatı::
Hər gün 10.00 – dan 18.00

MKS-nin 8 saylı kitabxana filialı

1MKS-nin 8 saylı kitabxanası 1952 – cı ildən fəaliyyət göstərir.
Kitabxana Nizami rayonunda yerləşir.
MKS-nin 8 saylı kütləvi kitabxanasında elmin müxtəlif sahələrini əhatə edən 14923 nüsxə ədəbiyyat vardır. Tez-tez görüşlər,ədəbi-bədii gecələr, dəyirmi masa, oxucu konfransı və b. kütləvi tədbirlər keçirilir ki, bu tədbirlərdə oxucular fəal iştirak edirlər.Kitabxana şəhər tədbirlərində iştirak edir. 8 saylı kitabxananın xidmət ərazisində 34 saylı uşaq bağçası, Xarici dillər təmayüllü gimnaziya yerləşir.
Kitabxananın iş saatı::
Hər gün 10.00 – dan 18.00

MKS-nin 9 saylı kitabxana filialı

1MKS-nin 9 saylı kitabxanası 1955 – cı ildən fəaliyyət göstərir.
Kitabxana Kəpəz rayonunda yerləşir.
MKS-nin 9 saylı kütləvi kitabxanasında elmin müxtəlif sahələrini əhatə edən 11164 nüsxə ədəbiyyat vardır. Tez-tez görüşlər,ədəbi-bədii gecələr, dəyirmi masa, oxucu konfransı və b. kütləvi tədbirlər keçirilir ki, bu tədbirlərdə oxucular fəal iştirak edirlər.Kitabxana şəhər tədbirlərində iştirak edir. 9 saylı kitabxananın xidmət ərazisində 26,33, 37 saylı məktəb,Qoşqar kontoru, ŞÇE-5, dəmiryolu poliklinikası və xəstəxana,Vaqonların təmiri sexi fəaliyyət göstərir.
Kitabxananın iş saatı::
Hər gün 10.00 – dan 18.00MKS-nin 11 saylı kitabxana filialı

1
Kitabxana Kəpəz rayonunda yerləşir.
MKS-nin 11 saylı kütləvi kitabxanasında elmin müxtəlif sahələrini əhatə edən 16828 nüsxə ədəbiyyat vardır Kitabxanada ədəbi-bədii gecələr, dəyirmi masa, oxucu konfransı və b. kütləvi tədbirlər keçirilir ki, bu tədbirlərdə oxucular fəal iştirak edirlər.Kitabxana şəhər tədbirlərində iştirak edir. 11 saylı kitabxananın xidmət ərazisində 2 saylı klub, 26 saylı uşaq bağçası 31 saylı məktəb fəaliyyət göstərir.
Kitabxananın iş saatı::
Hər gün 10.00 – dan 18.00

MKS-nin 12 saylı kitabxana filialı

1
Kitabxana Nizami rayonunda yerləşir.
MKS-nin 12 saylı kütləvi kitabxanasında elmin müxtəlif sahələrini əhatə edən 16046 nüsxə ədəbiyyat vardır ki, həmin ədəbiyyatlardan -nəfər oxucu istifadə edir. Kitabxananın kitab verilişi - nüsxədir. Tez-tez görüşlər,ədəbi-bədii gecələr, dəyirmi masa, oxucu konfransı və b. kütləvi tədbirlər keçirilir ki, bu tədbirlərdə oxucular fəal iştirak edirlər.Kitabxana şəhər tədbirlərində iştirak edir.
12 saylı kitabxananın xidmət ərazisində 4 saylı musiqi məktəbi, Müəllimlər İnstitutu, 3 saylı Texniki peşə məktəbi, 5 , 15 və 16 saylı məktəb və b. fəaliyyət göstərir.
Kitabxananın iş saatı::
Hər gün 10.00 – dan 18.00

MKS-nin 13 saylı kitabxana filialı

1
Kitabxana Kəpəz rayonunda yerləşir.
MKS-nin 13 saylı kütləvi kitabxanasında elmin müxtəlif sahələrini əhatə edən 7828 nüsxə ədəbiyyat vardır .Tez-tez görüşlər,ədəbi-bədii gecələr, dəyirmi masa, oxucu konfransı və b. kütləvi tədbirlər keçirilir ki, bu tədbirlərdə oxucular fəal iştirak edirlər.Kitabxana şəhər tədbirlərində iştirak edir.
13 saylı kitabxananın xidmət ərazisində Azərbaycan Kənd Təssəttüfatı Akademiyası,10 saylı məktəb, Oivə zavodu,1 saylı Veteranlar poliklinikası, hərbi komissarlıq, Kukla teatrı fəaliyyət göstərir.
Kitabxananın iş saatı::
Hər gün 10.00 – dan 18.001MKS-nin 15 saylı kitabxana filialı

MKS-nin 15 saylı uşaq kitabxana fiialı 1953 – cı ildən fəaliyyət göstərir.
Kitabxana Nizami rayonunda yerləşir.
MKS-nin 15 saylı kitabxanasında elmin müxtəlif sahələrini əhatə edən 18949 nüsxə ədəbiyyat vardır ki, həmin ədəbiyyatlardan - nəfər oxucu istifadə edir. Kitabxananın kitab verilişi - nüsxədir. Oxuculara estetik zövqün formalaşmasında üçün, vətənpərvərlik tərbiyəsinə, hüquqi biliklərin aşılanmasında kitabxana ilə məktəb birgə iş aparır və oxucu konfransı, səhərcik,ədəbi-bədii gecələr,tapmaca saatı, və b. kütləvi tədbirlər keçirilir. 15 saylı kitabxananın xidmət ərazisində 23 saylı orta məktəb, Tibb texnikumu, 2 saylı bağça və b. fəaliyyət göstərir.
Kitabxananın iş saatı:
Hər gün 10.00 – dan 18.00

1MKS-nin 16 saylı kitabxana filialı


Kitabxana Kəpəz rayonunda yerləşir.
MKS-nin 16 saylı kütləvi kitabxanasında elmin müxtəlif sahələrini əhatə edən 10071 nüsxə ədəbiyyat vardır. Oxucuların estetik zövqünü formalaşdırmaq üçün, vətənpərvərlik tərbiyəsinə, hüquqi biliklərə, milli mənəvi dəyərlərə dair oxucu konfransı, səhərcik,ədəbi-bədii gecələr,tapmaca saatı, və b. kütləvi tədbirlər keçirilir .Kitabxana şəhər tədbirlərində iştirak edir. 16 saylı kitabxananın xidmət ərazisində 18 saylı məktəb, Vergi idarəsi və b. fəaliyyət göstərir.
Kitabxananın iş saatı::
Hər gün 10.00 – dan 18.00

MKS-nin 17 saylı kitabxana filialı

1Kitabxana Kəpəz rayonunda yerləşir.
MKS-nin 17 saylı kütləvi kitabxana Hacıkənd qəsəbəsində yerləşir.
1960-cı ildən fəaliyyət gös-tərir. Kitabxanada 16823 nüsxə ədəbiyyat vardır. 1592 nəfər oxucu kitabxanadan istifadə edir. Kitabxananın kitab verilişi 30186 olmuşdur. Aktual məsələlərə dair söhbət, dəyirmi masa, oxucu konfransı , ədəbi-bədii kompozisiya kitab xülasəsi və b. tədbirlər keçirilir ki, bu tədbirlər-də oxucular fəal iştirak edirlər.Kitabxana şəhər tədbirlərində iştirak edir. Hacıkənd qəsəbəsində 35 saylı məktəb, 99 saylı Kəlbəcər orta məktəbi, Laçın rayonu Ərikli orta məktəbi, Xocalı rayonunun Yal-oba kənd orta məktəbi, Xocalı rayonu Kosalar kənd orta məktəbi 6 saylı uşaq bağçası, 4 saylı klub, xəstəxana fəaliyyət göstərir.
Kitabxananın iş saatı::
Hər gün 10.00 – dan 18.00

MKS-nin 18 saylı kitabxana filialı

1
Kitabxana Kəpəz rayonunda yerləşir.
MKS-nin 18 saylı kütləvi kitabxanasında elmin müxtəlif sahələrini əhatə edən 7551 nüsxə ədəbiyyat vardır.
Tez-tez görüşlər,ədəbi-bədii gecələr, dəyirmi masa, oxucu konfransı və b. kütləvi tədbirlər keçirilir ki, bu tədbirlərdə oxucular fəal iştirak edirlər.
Kitabxananın iş saatı::
Hər gün 10.00 – dan 18.00

MKS-nin 19 saylı kitabxana filialı

1
19 saylı kütləvi kitabxanası Nizami rayonunda yerləşir.19 saylı kütləvi kitabxanasında elmin müxtəlif sahələrini əhatə edən 8118 nüsxə ədəbiyyat vardır.
Kitabxananın fondunda əsasən Nizami Gəncəvinin və rus şairi A.S.Puşkinin əsərləri ensiklopediyalar, lüğətlər, spravoçniklər, müxtəlif elm sahələrini əhatə edən kitablar və bədii ədəbiyyat vardır.
Kitabxanada Nizami Gəncəvinin və A.S.Puşkinin həyat və yaradıcılığına dair maraqlı və məzmunlu tədbirlər nizamisevərlərin böyük marağına səbəb olmuşdur.
Kitabxananın iş saatı::
Hər gün 10.00 – dan 18.00


MKS-nin 20 saylı kitabxana filialı

1MKS-nin 20 saylı kitabxana filialı 1978 – ci ildən fəaliyyət göstərir.
Kitabxana Nizami rayonunda yerləşir.
Kitabxanada elmin müxtəlif sahələrini əhatə edən 10292 nüsxə kitab vardır. Tez-tez görüşlər,ədəbi-bədii gecələr, dəyirmi masa, oxucu konfransı və b. kütləvi tədbirlər keçirilir ki, bu tədbirlərdə oxucular fəal iştirak edirlər.
Kitabxananın iş saatı::
Hər gün 10.00 – dan 18.00

MKS-nin 21 saylı kitabxana filialı

1
Kitabxana Nizami rayonunda yerləşir.
MKS-nin 21 saylı kütləvi kitabxanasında elmin müxtəlif sahələrini əhatə edən 8886 nüsxə ədəbiyyat vardır Tez-tez görüşlər,ədəbi-bədii gecələr, dəyirmi masa, oxucu konfransı və b. kütləvi tədbirlər keçirilir ki, bu tədbirlərdə oxucular fəal iştirak edirlər.
Kitabxananın iş saatı::
Hər gün 10.00 – dan 18.00

MKS-nin 22 saylı kitabxana filialı

1MKS-nin 22 saylı kitabxanası 1983 – cı ildən fəaliyyət göstərir.
22 saylı kütləvi kitabxanası Kəpəz rayonunda yaşayan əhalinin müxtəlif qrup oxucularına xidmət göstərir.
Kitabxananın kitab fondu 11544 kitabdan ibarətdir. Kitabxana abonoment və oxu zalından ibarətdir
Burada oxucuların estetik zövqünü formalaşdırmaq üçün, hərbi vətənpərvərliyə, milli mənəvi dəyərlərə, ekoloji biliklərə , əlamətdar və tarixi günlərə dair dəyirmi masalar, aktual sohbətlər, ədəbi-bədii gecələr, disputlar, görüşlər və b. kütləvi tədbirlər keçirilir.
Kitabxananın iş saatı::
Hər gün 10.00 – dan 18.00MKS-nin 24 saylı kitabxana filialı

1MKS-nin 24 saylı kitabxana filialı 1980 – ci ildən fəaliyyiət göstərir.
Kitabxana Nizami rayonunda yerləşir.
Kitabxanada elmin müxtəlif sahələrini əhatə edən 10442 nüsxə ədəbiyyat vardır ki, həmin ədəbiyyatlardan 2254 nəfər oxucu istifadə edir.Kitabxanaya gələnlərin sayı 11040 nəfər olmuşdur.Kitabxananın kitab verilişi 44925 nüsxədir. Tez-tez görüşlər,ədəbi-bədii gecələr, dəyirmi masa, oxucu konfransı və b. kütləvi tədbirlər keçirilir ki, bu tədbirlərdə oxucular fəal iştirak edirlər.
24 saylı kitabxananın xidmət etdiyi ərazidə Diaqnostika mərkəzi, 2 saylı orta məktəb, Uşaq İncəsənət məktəbi,4 saylı Mənzil istismar idarəsi, fəaliyyət göstərir.
Kitabxananın iş saatı::
Hər gün 10.00 – dan 18.00