HÜSEYNOV SAHLAR ISA OGLU

26 noyabr 1968-ci ild? Q?rbi Az?rbaycan?n Razdan rayonunun Hankavan k?ndind? anadan olmusdur. 1985-ci ild? dogma k?ndl?rind? orta t?hsilini rus dilind? basa vurmus v? pes? m?kt?bin? daxil olaraq, sürücülük ixtisas?na yiy?l?nmisdir. 1986-88-ci ill?rd? keçmis Sovet Ordusunda h?rbi xidm?td? olmusdur. H?rbi xidm?tini Moskva s?h?rind? keçirmisdir. 1991-ci ild?n is? G?nc? Alüminum oksidi Istehsalat Birliyind? çiling?r isl?m?y? baslay?r. 1992-ci ild? G?nc? batalyonunun t?rkibin? qosulur. Bir s?ra döyüsl?rd? f?al istirak edir. 10 apreld? Marqusevan k?ndind? döyüsd? istirak etmis, uzun sür?n döyüsd?n sonra Sahlar Hüseynov 1992-ci il 10 apreld? böyük süca?t gös?r?r?k, q?hr?mancas?na h?lak olmusdur.
Subay idi.
Az?rbaycan Respublikas? Prezidentinin 7 iyun 1992-ci il tarixli 833 sayl? F?rman? il? Hüseynov Sahlar Isa ogluna ölümünd?n sonra "Az?rbaycan?n Milli Q?hr?man?" f?xri ad? verilmisdir.
G?nc? s?h?rinin S?hidl?r Xiyaban?nda d?fn edilmisdir. G?nc? s?h?rind? ad?na küç? var.